Biobrændsel

Gør store varmeregninger dig helt kold indeni?

Udgiften til opvarmning er en af de helt store poster på budgettet. Men der er hjælp at hente med et nyt biobrændselsanlæg leveret og monteret af Gravesen Blik & Sams VVS ApS.

Biobrændsel består typisk af træpiller, skovflis eller korn, som du fyrer med i et stokeranlæg. Biobrændsel er grøn energi. I modsætning til olie, gas og kul er biobrændsel med til at nedsætte drivhuseffekten.

Vi har specialiseret os i energivenlige energiinstallationer.  Vi har stor erfaring i installation af store og små anlæg til private og erhverv. Vi har derfor de bedste forudsætninger for at vejlede dig, så du opnår et godt resultat uden store overraskelser. 

Vi levere kun produkter fra producenter vi kan stå indenfor da installationen, servicen og kvaliteten skal være i top. 

Gravesen Blik & Sams VVS ApS etablerer biobrændselsanlæg i hele Danmark, men vi arbejder primært i Lemvig, Holstebro, Struer, Sydthy og Ringkøbing-området.

Kontakt os og få et tilbud på biobrændsel på telefon 97 87 16 46 eller mail thomas@gravesen-blik.dk .

Biobrændsel er organisk materiale, der anvendes som brændstof i stedet for fossile brændsler som kul og olie. Biobrændsel kan komme fra en række kilder, såsom træ, halm, affald og biomasse. Biobrændsel er mere bæredygtigt end fossile brændsler, da det frigiver mindre CO2 og andre skadelige emissioner, når det forbrændes.

Der er forskellige typer af biobrændsel, herunder træpiller, træflis, halm, briketter og affald. Træpiller er populære på grund af deres høje brændværdi og lette håndtering, mens træflis er billigere og mere tilgængeligt. Halm er også en billig og miljøvenlig mulighed, men kan være besværligt at håndtere på grund af dens størrelse og lette vægt. Briketter er nemme at opbevare og transportere, men kan være dyrere end andre typer. Affald kan også anvendes som biobrændsel, men kræver særlig behandling for at fjerne urenheder og farlige stoffer.

Valg af biobrændsel afhænger af forskellige faktorer, herunder varmebehov, budget, tilgængelighed og miljømæssige mål. Det er vigtigt at tage højde for brændværdi, CO2-udledning, håndtering og opbevaring, når man vælger biobrændsel.

 

Biobrændsel kan købes hos lokale forhandlere, trælaster og online butikker. Omkostningerne varierer afhængigt af den valgte type biobrændsel, tilgængelighed og mængde. Generelt er biobrændsel billigere end fossile brændsler på lang sigt, men det kræver også investering i et biobrændselsanlæg.

Biobrændsel skal opbevares tørt og beskyttet mod fugt for at undgå forringelse og skimmelsvamp. Det kræver også korrekt håndtering for at undgå støv og forurening. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsforskrifterne for opbevaring og håndtering af biobrændsel, da det er brandfarligt.

Få et uforpligtende tilbud af Gravesen Blik & Sams VVS ApS