Drypper vandet fra tagrenden?

- selvom du har tømt den for nedfaldne blade så er det måske på tide at få udskiftet eller repareret dem.

Tagrender spiller en vigtig rolle når regnvand skal ledes væk fra taget og videre ud i kloak eller regnvandsfaskine. Gravesen Blik & VVS tilbyder tagrender og nedløbsrør i både zink, stål og andre typer. 

Gravesen Blik & VVS  servicerer, reparerer og opsætter tagrender og nedløbsrør i hele Danmark, men vi arbejder primært i Lemvig, Holstebro, Struer, Sydthy og Ringkøbing-området.

Ønsker du et gennemarbejdet tilbud på tagrender og nedløbsrør så kontakt os for råd, vejledning og et tilbud på telefon 9787 1646 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.